Hold Ctrl + Shift + Del

705f08869a55bec5cf99d4191cdc5b5e7ffd0cf0?t=133936c5cd9108b7e8ec0cc26ddaf6a88b39d81ce016eeb00c9e21737dac3528d5ce5e98?t=ef5bd8b391752058a87b6a2d1399fff7

 

Chrome - (1) Set Time range to All time (2) Click CLEAR DATA

8889c8dfbb512384f5fdf050871a243d07014a0c?t=baac05ba8c95e140f381d87a81c60247

 

Firefox - (1) Set Time range to Everything (2) Click Clear Now

a5b706df6fd0a88247a8b14e6c47d7cf247c8406?t=7a7de1bb7cd8fa914ad6ded77982b873

 

Internet Explorer / Edge - (1) Untick Preserve Favorites (2) Click Delete

 

ca8f7afd144e9345a11fba8dbf850d8ee6358eb2?t=b9cd9a2012bf3f6a2f849110594e35c6


  Print